Chứng chỉ hành nghề bất động sản chỉ được cấp một lần

Cập nhật: 2020-03-30 15:07:58


Người dự thi sát hạch kiến thức môi giới BĐS phải thi sát hạch 5 môn thi gồm: pháp luật về đất đai, về nhà ở, về đầu tư, về kinh doanh BĐS; Thị trường BĐS; Đầu tư kinh doanh BĐS (khái quát); Tổng quan về dịch vụ môi giới BĐS và quy trình và kỹ năng môi giới BĐS.
Dự thảo cũng quy định, đối với những người có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng kiến thức về môi giới BĐS và người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS do nước ngoài cấp thì chỉ phải thi sát hạch 1 môn pháp luật về đất đai, về nhà ở, về đầu tư, về kinh doanh BĐS.
Về việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS, Khoản 3 điều 21 dự thảo Thông tư quy định chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS được trao trực tiếp cho người được cấp chứng chỉ và chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS không được cấp lại.
Người được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai, địch họa hoặc lý do bất khả kháng khác thì sẽ được cấp Giấy xác nhận đã cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS, sau khi có đơn xin cấp Giấy xác nhận.
Cũng theo dự thảo Thông tư này, để thành lập sàn giao dịch BĐS phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS; người quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS phải có chứng chỉ hành nghề BĐS và đã được đào tạo về quản lý điều hành sàn giao dịch BĐS.
Diện tích sử dụng của sàn giao dịch phải từ 50m2 trở lên và có đủ trang thiết bị phù hợp để hoạt động kinh doanh.

                                                                                           DiaOcOnline.vn – Theo Báo Hải Quan

Bạn đang xem tại Văn phòng cho thuê quận 3.vn