Vấn đề thuê lại doanh nghiệp tư nhân bạn cần biết

Cập nhật: 2016-12-15 14:11:30

Pháp luật luôn tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể tiến hành việc kinh doanh một cách nhanh nhất theo đúng với sự quy định của pháp luật Việt Nam. Vậy doanh nghiệp tư nhân có được quyền cho thuê lại doanh nghiệp của mình không? Sau đây, bài viết này sẽ giúp cho các bạn có thể lý giải về điều đó theo đúng với sự quy định của pháp luật.


thanh-lap-doanh-nghiep.PNG

Vấn đề thuê lại doanh nghiệp

Sau khi doanh nghiệp của bạn đã thực hiện đầy đủ việc thành lập công ty TNHH hay cổ phần,…., doanh nghiệp có đầy đủ quyền năng được pháp luật quy định đầy đủ trong luật doanh nghiệp, trong đó có quyền: doanh nghiệp của chính các bạn có quyền cho thuê lại doanh nghiệp cụ thể như sau:

  • Khi chủ doanh nghiệp tư nhân cho người khác thuê lại doanh nghiệp của chính mình thì chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành: đây là sự bắt buộc mà chủ doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện để gửi thông báo bằng văn bản tới 3 cơ quan đó chính là cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh

 

  • Nếu như doanh nghiệp tư nhân của bạn mà không thực hiện đầy đủ theo sự quy định trên, thì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải gánh chịu hậu quả theo quy định của pháp luật.

 

  • Trong thời hạn cho thuê thì chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ doanh nghiệp

 

  • Quyền và trách nhiệm của chủ doanh nghiệp tư nhân và người cho thuê được quy định cụ thể trong hợp đồng cho thuê: hợp đồng này là do cả hai bên thỏa thuận khi ký kết hợp đồng cho thuê doanh nghiệp.

Như vậy, ta có thể thấy rằng chỉ cần chủ doanh nghiệp tư nhân đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật thì chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định về việc cho thuê lại doanh nghiệp của mình.